Najnovije na sajtu

Venera u Biku

Venera će od 14.04. do 9.05. prolaziti kroz znak Bika gde se nalazi u sedištu. Venera vlada znakom Bika i tu je stabilna i snažna po svojoj simbolici. Koja je simbolika Venere u znaku Bika pročitajte u ovom tekstu:

Venera u Biku

Ulaskom u znak Bika Venera dolazi na mesto gde se oseća potpuno na svom terenu. Ona je ovde na maksimumu svojih sposobnosti jer je ovde otelotvorila svoje suštinsko značenje. Bik je znak plodnosti, a Venera se ovde ostvaruje kao potpuni ženski princip samim tim što u ovom znaku ona ima ostvaren plod ljubavi koju je započela odnosom sa svojim partnerom u znaku Vage, zatim u znaku preko puta Bika u Škorpionu začela plod svoje ljubavi, donela ga na svet u prethodnom znaku u Ovnu, da bi ga imala ostvarenog u vidu deteta ili svog produžetka ovde u znaku Bika. Prema tome, Venera je ovde ostvarena kao žena-majka, a kako između ostalog ona simbolizuje i ciklus vegetacije na našoj planeti, ovo je znak gde ona sibolički rađa plodove i upravlja samom plodnošću. Ljubav koja je glavni suštinski simbol Venere, a koja započinje nalaskom i spajanjem sa njenom drugom polovinom, što je simbol bračne zajednice i odnosa koji započinje u znaku vazdušnog elementa Vage, materijalizuje se u vidu ploda ljubavi u zemljanom znaku Bika. Ovde vidimo na delu prirodni ciklus kreacije koja započinje idejom koja se stvara u elementu vazduha, što podrazumeva da mora doći do stvaranja odnosa kako bi sam ciklus kreacije potekao, što se dešava u znaku kojim vlada Venera, a okončava se materijalizacijom u opipljivoj formi te ideje u zemljanom znaku kojim takođe vlada Venera. Ovim na jednostavan način dokazujemo zbog čega Venera u astrološkoj simbolici predstavlja najvažniji princip na našoj planeti i zašto je u drevna vremena obožavana kao Boginja-majka. Ona je zapravo simbolika ciklusa života koji se stalno obnavlja, a koji mi konkretno možemo da doživimo svim svojim čulima samo kada je prisutan u materijalnoj formi, što je krajnja simbolika Venere u Biku.
Jedan od drevnih naziva Venere je i Lučonoša ili Lucifer, što u prevodu predstavlja nosioca iskre života. Znamo već da je Sunce simbol samog života i da je upravo Sunce najviše zaslužno za postojanje života ovakvog kakav poznajemo i koji živimo, ali je upravo simbolika Venere vezana za ostvarenje života u materijalnoj formi. Poznato je da je Vaga, znak kojim vlada Venera simbol zapada, tj. mesta gde Sunce zalazi. Nakon zalaska Sunca, Venera u sebi nosi iskru života, što opet simbolički predstavlja začeće i kada Sunce zađe, Venera je najsvetliji objekat na noćnom nebu nakon Meseca i deluje nam kao najsvetlija zvezda. Ona nakon što preuzme iskru života od Sunca zalazi nakon Sunca na zapadnom delu neba i poznata je u tom slučaju kao večernja zvezda. Dok je Sunce ispod horizonta, ona simbolički u sebi čuva iskru života, štiti je i omogućuje joj da se razvija i opstane. U Ovnu koji simbolizuje istok i izlazak Sunca, Venera simbolički rađa iskru svetlosti i predaje je Suncu koje izlazi nakon njenog pojavljivanja u zoru. Na istočnom delu neba u tom slučaju Venera izlazi pre Sunca i poznata je kao jutarnja zvezda. Tako ona simbolički čuva i nosi u sebi iskru života i nagoveštava novi dan ili početak novog životnog ciklusa. Novi životni ciklus se materijalizuje u znaku Bika gde ga vidimo u svoj svojoj lepoti u mnoštvu materijalnih oblika. Iz svega ovoga možemo razumeti i mitološku pozadinu Venere koja nastaje od prvobitnog Boga Neba, od Urana ili od prvobitne ideje, od elementa vazduha, rađa se padom u okean iz koga izlazi kao zrela žena, što potvrđuje zašto su Ribe znak njene egzaltacije i postaje simbolom plodnosti i lepote u znaku Bika kroz mit o Evropi koju zavodi Zevs koji se pretvorio u Bika i oplodio je, načinivši je opet nosiocem lepote i čulnosti, što je sama suština principa kreacije. Pa hajde da onda sagledamo i simboliku Venere kao principa kreacije i čulnosti.
Materijalizovana suština Venere u Biku predstavlja ostvarenu kreativnost, jer je svaki vid kreativnog čina ostvaren u potpunosti u materiji samo onda kada su sva naša čula zadovoljna. Opet sve kreće iz elementa vazduha gde prvo imamo ideju o onome što želimo da stvorimo. Čim se pojavi ideja, mi stvaramo odnos između sebe i sopstvene kreacije kako bismo mogli da je spustimo na materijalni nivo. Ulažemo u nju svoju energiju i vreme, a zatim i svoje emocije. Već znamo da je za svaki kreativni čin neophodno da uložimo vreme i energiju. Ali je manje poznato da su i emocije ovde neophodne, što pripada elementu vode, jer ako nešto stvaramo bez unošenja emocija, posebno bez unošenja ljubavi u to što stvaramo, nećemo dobiti očekivani rezultat na kraju kada kreaciju spustimo na materijalni, zemljani nivo. U stvari, bićemo nezadovoljni i razočarani. Verovatno vam je sada jasno da kad god osetite nezadovoljstvo nečim, to je zbog toga što niste u to što ste želeli da imate uneli dovoljno ljubavi. Stvarali ste to sa pola srca ili ste odrađivali kako biste zadovoljili formu. U svakom slučaju, uzrok nezadovoljstva leži u tome što ste svoju energiju i vreme utrošili na nešto što nije bila vaša izvorna ideja niti vaša stvarna želja, već ste to činili iz potrebe da udovoljite nekom drugom, a to se često dešava pod prisilom i strahom, čega često niste svesni. U tom slučaju je sasvim jasno da ako nešto stvarate iz osećanja prisile, ako to nije ono što jeste vaša istinska želja i potreba, da u takav kreativni čin ne možete uneti sebe i svoje stvarne emocije. U tom slučaju ne možete stvarati u stanju radosti i ljubavi, puni poleta i oduševljenja. Kada nešto radite bez radosti i osećanja udobnosti, a ovde mislim da se bukvalno fizički osećate udobno dok to radite, tj. stvarate, pa još ako se tokom svog rada osećate napeto, nervozno, pod neprijatnim pritiskom ili strahom, ako osećate bol i bes, to onda nije stvaralčki akt. To ne može biti kreativni čin. Ne može, jer je sasvim jasno da u tom slučaju vi niste autentični tvorac, već ste u ulozi nečijeg oruđa. Vi ste tako samo običan alat, sredstvo. Na kraju se osećate iscrpljeno i nezadovoljno, razočarano. Venera vas na ovaj način uči lekciji kreacije. Samo kada je krajnji ishod vaše potpuno zadovoljstvo učinjenim, kada istinski svim svojim čulima uživate u konkretnom, opipljivom rezultatu onoga što ste svojim ulaganjem vremena, energije i ljubavi stvorili, vi ste izveli ispravan stvaralački akt i ostvarili svoj krajnji cilj. Ostvarili ste sebe, ispoljili ste svoju autentičnu ličnost, svoje istinsko biće kroz sopstvenu kreaciju. Jer smo mi ljudi po Božjoj slici i prilici stvoreni, pa smo samim tim kreativna bića.
Venera je planeta koja simbolički vlada našim čulima, pa kada su naša čula ispunjena lepotom koja oslikava suštinu samog života, Univerzuma ili Boga, tek tada možemo iskusiti istinsko zadovoljstvo i spoznati suštinu ljubavi. To je još jedna lekcija Venere u Biku, a osim toga, ona ovde predstavlja i zakonitost po kojoj ćemo biti sigurni da li naša fizička čula funkcionišu ispravno i da li su razvijena u potrebnoj meri. Kako ćemo to znati? U današnjem civilizovanom svetu, mi smo tokom svog razvoja navikli da se oslanjamo najviše na naša dva primarna čula, a to su vid i sluh. Zapravo, davanjem pojedinim čulima primarnu funkciju u odnosu na ostala čula uskraćuje nas da spoznamo život u svojoj punoći, umanjuje našu moć kreacije i unosi zabunu u naš način kodiranja, tj. prepoznavanja podražaja koje primamo iznutra, iz sopstvenog organizma i iz spoljašnje sredine, a sve to dovodi onda do naših neadekvatnih reakcija na te podražaje, što je osnovni izvor svih naših problema, bolesti, ali i narušenih međuljudskih odnosa i narušenog odnosa između nas i prirode. Mi ne bismo trebali da dajemo prednost čulu vida ili sluha nad ostalim čulima, već bismo trebali da ih podjednako i istovremeno koristimo. To vam mogu pojasniti na jednom primeru koji će vam opisati kako čula prirodno funkcionišu i kojim redom se obično aktiviraju i povezuju da bi mogli da imamo kompletan doživljaj onoga što čulima opažamo. Opet ćemo krenuti od od elementa vazduha i završiti elementom zemlje. Vazduh je najređi element i čestice se vrlo brzo kreću vazduhom. Kada nam se nešto u prirodi približava, prvo što opažamo, a čega često nismo nimalo svesni, jer smo to čulo potisnuli i zaboravili da ga adekvatno i svesno koristimo, jeste upravo miris. Do nas prvo stiže miris onoga što nam se približava. Ljudi koji žive u vrlo bliskom kontaktu sa prirodom to dobro znaju. Oni, na primer, mogu jasno da osete miris kiše mnogo pre nego što ona konkretno počne da pada. Mogu isto tako da namirišu opasnost koja im se približava. Nakon mirisa aktivira se sluh, jer zvuk onoga što se približava dolazi nakon mirisa. Tek na trećem mestu se aktivira čulo vida kada je to što nam se približava dovoljno blizu da možemo da ga ugledamo. Nakon toga, kada je to nešto u našoj neposrednoj blizini možemo da ga dodirnemo i na kraju možemo i da ga okusimo. Prema tome, samo kada smo nešto spoznali pomoću svih pet čula koja posedujemo kao telesna bića, možemo imati potpunu predstavu o tome i na osnovu toga se i aktivira naša adekvatna reakcija u odnosu na to. Mi čak ne moramo da učimo kako da ispravno reagujemo, jer te reakcije već postoje u našem sistemu na genetskom nivou i aktivne su. Ali ako primimo nepotpunu informaciju, tj. kada imamo nepotpun utisak o podražaju koji primamo, razumljivo je i da će naša reakcija na taj podražaj biti nepotpuna, tj. neadekvatna. Kada bismo svakom svom čulu posvetili potrebnu pažnju i razvili ga u dovoljnoj meri da može da funkcioniše povezano sa ostalim čulima u vidu jedinstvene celine postali bismo mnogo efikasniji u svakodnevnim aktivnostima, ostvarili bismo mnogo bolji unutrašnji sklad i bili bismo mnogo bolje povezani sa prirodom i jedni sa drugima, što bi bilo praćeno pojačanim osećanjem sklada i zadovoljstva, pa bismo samim tim bili srećniji i uspešniji. Na ovaj način Venera u Biku opisuje simboliku potpune čulne usklađenosti i čulnog zadovoljstva.
Kada su naša čula ispunjena, mi doživljavamo sreću i zadovoljstvo. Prema tome, znamo da smo svoju ideju ostvarili na materijalnom planu u potpunosti ispravo samo kada možemo da se doživimo svim svojim čulima i reagujemo osećajem zadovoljstva. To se događa kada osećamo prijatan miris, čujemo prijatan zvuk, vidimo lep oblik, osećamo prijatan dodir i prijatan ukus sopstvene kreacije. U tome je istinsko uživanje i suština Venere u Biku. Na kraju, u ovome se nalazi i tajna bogatstva. Ako ulažući svoje vreme i energiju u nešto sebi kao krajnji cilj postavite novac, u praksi će vam se događati da ćete uvek imati utisak da je novca manje u odnosu na vaš uloženi trud, pa ćete opet biti razočarani i nezadovoljni. Ali ako konačno spoznate ono što vas Venera svo vreme uči, da je krajnji cilj ciklusa života zadovoljstvo i uživanje u onome što dobijete kao krajnji rezultat svog stvaralačkog čina, vaše osećanje zadovoljstva i čulne ispunjenosti lepotom otvoriće vam vrata ka bogatstvu i novac vam neće više predstavljati problem jer ćete ga imati onoliko koliko vam je potrebno za ono što vam je u životu istinski potrebno. To je verovatno i najteži ispit koji Venera u Biku postavlja pred vas – da spoznate da pravi izvor materijalnog bogatstva leži u osećanju radosti, zadovoljstva i čulne ispunjenosti, a zatim i da sleđenjem zakonitosti čina kreacije dođete do istinske radosti i zadovoljstva što bi vam na kraju donelo i materijalno bogatstvo. Nažalost, mi ljudi smo čudna vrsta koja čini upravo obrnuto – smatramo da je potrebno prvo da imamo novac i bogatstvo da bismo bili ispunjeni srećom i zadovoljstvom, pa se onda čudimo i žalimo što u praksi to nije tako i što niti imamo dovoljno novca, niti smo zadovoljni životom.
Osobe koje u svom natalnom horoskopu imaju Veneru u Biku su čulne prirode, pravi hedonisti i umeju istinski da uživaju u dobroj hrani, piću, pa i seksu. Umeju da se lepo doteraju i da istaknu svoju lepotu skladno uklopljenom odećom, što prati i miris parfema koji odražava njihovu ličnost. Obično imaju lep i melodičan glas, koji mogu ispoljiti baveći se pevanjem. Snalažljivi su sa novcem i imaju urođen osećaj kako da se okruže udobnim nameštajem i kako da svoj životni prostor načine luksuznim čak i kada za to imaju ograničena sredstva. U svakom slučaju imaju prirodni osećaj za lepotu. Kako znaku da uživaju, mogu delovati lenjo, ali po prirodi nisu lenštine, već su izuzetno kreativni, što se kod njih ogleda u malim stvarima i sitnicama koje život znače. Nemaju potrebu da se ističu, pa će se lako sakriti u masi prosečnih ljudi. Odaće ih spori ali skladni pokreti i uvek zadovoljan izraz lica.
Pripremio astrolog Igor Pavluković