Najnovije na sajtu

Venera u Vagi

Venera je ušla u znak svog vladarstva, Vagu, 28.10. i ostaće u ovom znaku do 21.11.

Venera u Vagi

Venera je prirodni vladalac znaka Vage. Ona je osim u znaku Bika gde upravlja čulima, vrlo stabilna i u Vagi jer tu upravlja svojim drugim suštinskim značenjem – odnosom. Vaga je predmet koji služi odmeravanju i načinjen je po kosmičkom principu ravnoteže između polariteta. Kada posmatramo princip po kom funkcioniše Vaga, zaključujemo da postoje dva tasa koja moraju da stoje u istoj ravni kako bismo imali ravnotežu, tj. kada nešto odmeravamo, onda upravo ta ravnoteža označava precizno izmerenu vrednost. U prirodi se to ogleda u svemu. Na primer, u neprestanoj ravnoteži svetla i tame na našoj planeti. U svakom trenutku je jedna polovina naše planete okrenuta ka Suncu i imamo dan, a druga polovina je okrenuta u suprotnom smeru od Sunca i imamo noć. Kada posmatramo atom, primećujemo da oko njegovog jezgra uvek kruži jednak broj pozitivno i negativno naelektrisanih čestica, protona i elektrona. Takođe znamo da sve što postoji ima svoje dve strane koje možemo nazvati pozitivnom i negativnom, a koje su zapravo suprotnosti jedna drugoj. Kada su te suprotnosti u istoj ravni, kada su jednake po svojoj vrednosti, tada su u ravnoteži. Kada nisu u istoj ravni, kada jedan polaritet preovladava naspram drugog, onda imamo neuravnoteženost. Na primer, kada je toplota iznad optimalne granice da bismo se osećali dobro i komotno, postaje nam pretoplo i odmah imamo potrebu da se rashladimo. I obrnuto, kada je toplota ispod granice naše fizičke ravnoteže, postaje nam hladno i imamo potrebu da se ugrejemo. U oba slučaja imamo prirodu potrebu da naš organizam vratimo u stanje ravnoteže.
Venera se u semenoj formi nalazi u prethodnom znaku, Devici i simbolizuje plod, tj. semenku koja je pala na zemlju i spremna je da se iz nje začne novi život kada se za to steknu potrebni prirodni uslovi. Čim se semenka odvoji od svog izvora, na primer od ploda biljke od koje je nastala i nađe mesto gde će moći uskoro da nikne, ona je već samim tim u uravnoteženom odnosu sa prirodom jer joj to mesto pruža potrebne uslove kao što su neophodne hranljive materije, vlagu, toplotu i vazdušni pritisak. To je i simbolika Venere u Vagi. Ipak, Vaga je znak elementa vazduha, pa je zbog toga ovde simbolički prikazan jedan važan kosmički princip, a to je da Venera mora prvo da uspostavi odnos sa prirodom kako bi dobila podršku prirode za svoj rast. Dok je u vidu semenke u samom plodu ona je povezana sa svojim izvorom i u odnosu je sa svojim izvorom, ali čim se odvoji od izvora i počne da egzistira kao samostalna jedinka, Venera mora da izgrađuje odnose sa drugim jedinkama i elementima u prirodi jer bez toga bi njen rast i razvoj bio onemogućen. I upravo u tome je suštinsko značenje Venere u Vagi – sposobnost izgrađivanja odnosa i nakon toga i održavanja tih odnosa u neophodnoj ravnoteži. Tu sposobnost svi imamo urođenu, samo je potrebno da naučimo da je adekvatno koristimo kako bismo imali skladan i plodan život.
Venera nas svojim prolaskom kroz znak Vage uči upravo tome. Kako da adekvatno koristimo svoju sposobnost da budemo u uravnoteženom odnosu sa samim sobom i sa svim što nas okružuje. Uči nas pravom značenju odnosa u prirodi. Na prvom mestu je neophodno da poboljšamo naš odnos prema sebi samima. Mi svakako već samim svojim nastankom kao posebne jedinke, svojim rođenjem, imamo izgrađen osećaj odnosa prema sebi samom, jer se on automatski uspostavlja prirodnim putem. Ali tokom svog daljeg razvoja, mi se suočavamo sa neprestanim promenama u prirodi i mnogobrojnim životnim izazovima koje uvek iznova i iznova narušavaju našu unutrašnju ravnotežu i aktiviraju našu potrebu da je ponovo uspostavimo. Često nam se na tom putu dešava da oslabimo svoj odnos prema sebi, da se udaljimo od sebe samih i sopstvene ravnoteže, jer je naša najveća slabost kao ljudi sklonost da se odričemo odgovornosti i da je prepuštamo nekom drugom ili nečem drugom. Na primer, kada se nalazimo u stanju poremećene materijalne ravnoteže i kada se novac ili materija brže troši nego što pristiže. Takođe i kada u emotivnim odnosima osećamo kako mnogo više dajemo voljenoj osobi nego što primamo od nje. U takvim i mnogim drugim životnim situacijama mi očekujemo da se nešto samo od sebe dogodi kako bi se stvari vratile u ravnotežu. Prestajemo da budemo samoodnosni i istog trenutka ispadamo iz ravnoteže, ali to ne primećujemo. Onog trenutka kada pomislimo da je uzrok našeg nezadovoljstva, tj. neravnoteže u nekom ili nečem drugom, mi toj osobi ili tim okolnostima, višoj sili, itd. predajemo svoju moć stvaranja i održavanja ravnoteže. U tim slučajevima mi izuzetno oslabljujemo našu sposobnost da upravljamo sopstvenim životom i postajemo pasivni, očekujući da nas neko ili nešto „spasi“ i vrati u ravnotežu. Na žalost mnogih koji tako nešto očekuju, koji nisu svesni mehanizma funkcionisanja odnosa u prirodi, takva njihova očekivanja će ostati zauvek izneverena. Vaga je znak aktivnog polariteta što podrazumeva da moramo nešto da učinimo, da aktivno delujemo u svrhu uspostavljanja svoje ravnoteže. Pasivan stav ne donosi rezultate. Na sreću, Venera u Vagi jača i podstiče našu svest o odnosima u prirodi i omogućuje nam da poboljšamo svoj odnos prema sebi i uspostavimo toliko potrebnu unutrašnju ravnotežu.
Da bismo to biti zaista u stanju, potrebno je da prvo obratimo pažnju na svoje trenutno stanje. Šta je to u nama što nam ne prija? Šta nam nedostaje, a čega je previše da bismo se osećali dobro? Da li možda imamo manjak novca, a previše briga? Da li osećamo manjak fizičke snage, a previše umora u mišićima? Osećamo višak pesimizma, a u manjku smo sa optimizmom? Previše smo napeti i premalo opušteni? Da li smo stvarno toliko zatrpani brigama da uopšte ne vidimo više sebe? Ako biste se na sve ili na većinu ovih pitanja odgovorili potvrdno, zamislite kako sami sebi izgledate. Kakva mora biti vaša slika o sebi? Ako ste zamislili, priznaćete da vam se ni malo ne sviđa ono što vidite. Venera je simbol svega što je lepo i skladno, a cilj svih nas je da budemo prema uzoru na simboliku Venere, da izgledamo pre svega sebi, pa onda i drugima lepo i da se osećamo dobro, srećno zadovoljno. Jer ako to nemamo, onda je to jasan znak da smo u stanju narušene ravnoteže i da trošimo ogromnu energiju održavajući taj nesklad u sebi. Tu energiju možemo preusmeriti i koristiti za neke mnogo važnije i bolje stvari, zar ne? Prema tome, ugledajte se na simboliku Venere u Vagi, a to je lepota u skladu sa svojim okruženjem. U tu svrhu je potrebno da se oslobodite nepotrebnog viška koji vas opterećuje i da nadopunite ono čega imate u manjku. Obratite pažnju – ako samo uklonite višak napetosti, nezadovoljstva ili briga sa jednog tasa vaše vage, oba tasa će automatski početi da se uravnotežavaju bez potrebe da na onaj drugi dodajete ono što svakako osećate da vam manjka. Tako otvarate sebi mogućnosti da se uspostavi još bolje i stabilnija ravnoteža na vašem tasu, jer ako još niste shvatili, problem je uvek u tom višku, a nikada u manjku. Pa zašto onda toliko pažnje pridajete onome što vam je u manjku? Ako umesto toga uklonite višak briga, bićete sve bliži ravnoteži i okolnosti će se okrenuti na vašu stranu. Jednostavan i vrlo efikasan kosmički princip. Isprobajte i uverićete se! Jer ako se vi osećate lepo i dobro, ako ste u skladu sa samim sobom, onda vam i vaše okruženje postaje lepo i osećate se dobro i uspešno, bez obzira na okolnosti. Ako ste vi sami u ravnoteži, samim tim unosite ravnotežu i u ono što vas okružuje. To je jedan od bazičnih zakona Univerzuma. Nikada nije suprotno da vaše unutrašnje stanje zavisi od spoljašnjih okolnosti. Venera u Vagi nosi u sebi simboliku zrelosti, a zrele osobe su i odgovorne osobe i sasvim su sposobne da i sebe i svoje okruženje dovode u stanje ravnoteže.
Kada govorimo o Veneri u znaku Vage, onda je važno da pomenemo i međuljudske odnose, jer upravo u tome najbolje možemo razumeti njenu simboliku u ovom znaku. Prvo je neophodno da budemo u skladu sa sobom, kako bismo mogli da izgrađujemo skladne odnose jedni sa drugima. Kakav je naš bazični odnos sa nama najbližom osobom, takvi su u suštini i svi naši odnosi sa drugim ljudima. Kada smo zaista ušli u fazu životne zrelosti, što znači da smo odrasli, mi tek tada možemo da stvaramo i održavamo skladne i zdrave međusobne odnose. Ali ako se zapitate da li su vaši međuljudski odnosi zaista skladni i zdravi, priznaćete da baš i nisu. Mi često ulazimo u uloge gde tasovi vage nisu u međusobnoj ravnoteži. U većini naših odnosa sa drugima, neko od nas je iznad ili ispod onog drugog. I ne samo to. Da je reč o tehničkom pojmu „iznad – ispod“ ne bismo imali nikakvih problema. Ovde je reč o upravo našem osećaju, jer Venerina simbolika se odnosi na to kako se mi osećamo kada smo u nekom odnosu. Da li se osećamo dobro ili loše? Ako se osećamo poniženo u odnosu sa nekim, naravno da nam je loše i da je tas našeg raspoloženja otišao u sferu negativnih emocija i sve više tone. Već sama spoznaja da smo nekome dali moć nad nama čini da se loše osećamo. Najgore u svemu je što većina ljudi čak ni te činjenice nije dovoljno svesna. Oni u većini slučajeva i ne primećuju da su se odrekli jedne svoje važne sposobnosti – da upravljaju sobom. S druge strane, vrlo snažno osećaju da neko drugi ili nešto drugo ima moć nad njima. Naravno, to je lažan osećaj. U ovom slučaju radi se zapravo o nedovoljnoj povezanosti sa samim sobom, a to u našim međuljudskim odnosima onda postaje izvor svih mogućih problema, svađa, sukoba, patnji i svega negativnog. Ako se osećate inferiorno u odnosu na druge, ako imate utisak da ste u podređenom položaju, onda to znači da na jednom tasu vaše vage imate višak nefunkcionalnih odnosa. S druge strane, ako se osećate superiorno u odnosu na druge, opet na jednom tasu vage imate višak nefunkcionalnih odnosa jer niko zaista ne može upravljati tuđim životom i što više se trudili da kontrolišete druge i da održavate dominaciju nad njima, sve ste dalje od sebe samog i opet imate sve moguće probleme u odnosima. Prema tome, lek je da se što pre oslobodite onih ljudi koji vas opterećuju i na koje i sami znate da uludo trošite vreme, a da sa osobama do kojih vam je stalo a niste u skladnom odnosu učinite ono što je neophodno da biste imali skadan odnos. Venera u Vagi je simbolika naših lepih manira i kulture, pa vam ukazuje na to da je neophodno da prema drugima zauzmete takav stav, jer ako se ponašate nekulturno i nekorektno, samo ćete pogoršati probleme u vašim međuljudskim odnosima. Naravno, ako prethodno niste sami sebe doveli u red, nećete moći ni da budete smireni i kulturni prema drugima.
Kada ste se oslobodili viška nepotrebnih osoba u vašem okruženju, obratite posebnu pažnju na vama najvažniju osobu, sa kojom imate najbliži odnos. I zapamtite da je to uvek vaš aktuelni emotivni partner, bez obzira da li ste u braku već dugo godina ili održavate „virtuelnu“ vezu kakvih je sve više u današnje vreme. Čak i ako imate paralelne veze, opet je najvažnije da poradite na odnosu sa osobom sa kojom ste u bazičnoj vezi. Na primer, ako ste u braku i imate paralelnu tajnu emotivnu vezu, opet je najvažnije da prvo uspostavite korektan odnos sa osobom sa kojom ste u braku, jer Venera u Vagi ukazuje na to da ako naš bazični odnos nije korektan, onda ni jedan drugi neće moći da se dovede u potrebnu ravnotežu. U to ste se mnogo puta do sada uverili, upravo kroz sve moguće probleme i u braku i u paralelnim, tajnim i svim drugim emotivnim vezama. Nije važno da li će suočavanje i rešavanje problema koje imamo u odnosima sa emotivnim ili bračnim partnerom dovesti do raskida emotivne veze. Ako do toga dođe, jasno je da emotivna veza nije ni postojala i samo ćemo se osloboditi viška tereta, a odnos svakako i dalje postoji i dolazi u ravnotežu jer je bar postao iskren, tj. shvatili ste da niste jedno za drugo. Ako ipak uspete da po uzoru na Veneru u Vagi ukonite višak koji opterećuje vašu emotivnu vezu dobićete sve ono što vam je nedostajalo da biste voleli i osećali se voljenim. Venera u Vagi je simbol jednakosti, ravnopravnosti i samim tim ravnoteže u odnosima. Niko nije bolji ili lošiji u odnosu na nekog drugog. Samo jednako vredni možemo graditi život kome težimo. Zbog toga, ne gubite vreme i iskoristite blagodeti koje donosi Venera u Vagi. Ako spoznate i prihvatite njenu simboliku, spoznaćete izvorno značenje ljubavi, harmonije, lepote, sreće i načinićete korak više u svom razvoju. Tako ćete najzad biti u stvarnoj ravnoteži sa svim što vas okružuje, pa ćete u svojim odnosima sa drugima početi da radite jedni za druge, a ne jedni protiv drugih. U tome se i krije suštinsko značenje ljubavi simbolizovano Venerom u Vagi.
Pripremio astrolog Igor Pavluković